ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ :

Download ประกาศ/หนังสือ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมออกข้อสอบ-เขียนข้อสอบ
การใช้งานโปรแกรมเขียนข้อสอบ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมออกข้อสอบ-เขียนข้อสอบ.pdf
การใช้โปรแกรม Paint เพื่อลดขนาดไฟล์ภาพ
ตัวอย่างวิธีลดขนาดไฟล์ภาพ
การใช้โปรแกรม Paint เพื่อลดขนาดไฟล์ภาพ.pdf
1

จำรหัสผ่านหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ได้